Livskompetence

v/ Charlotte Sandfeld

Du er her: forside / terapi
Terapi

Alle kommer ud for situationer og kriser, som kan være svære at håndtere. Det kan være problemer, der fx er opstået i en arbejdssammenhæng, i parforholdet, i familien eller ved sygdom. I andre tilfælde kan der være tale om vanskeligheder, som angst, stress, udbrændthed, tristhed, selvværdsproblemer, misbrug, dødsangst eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Fordelen ved at gå i terapi er, at du hjælpes til at folde problemstillingen ud, får mulighed for at få afgrænset problemfeltet og får udfordret din egen måde at se vanskelighederne på. Du bliver styrket i at finde kompetencer, nye vinkler at anskue livet ud fra og får derigennem hjælp til at håndtere dine problemer på en mere hensigtsmæssig måde.

Kriser kan give anledning til at tænke over tilværelsen på en ny og anderledes måde. Ind imellem støder forestillingen om, hvordan du gerne vil leve dit liv og den måde, det faktisk leves på, sammen. Du kan arbejde på, at den konkrete virkelighed og drømmene nærmer sig hinanden – eller finde helt nye veje.

Min terapeutiske tilgang tager afsæt i forskellige terapiformer som gestalt, psykodynamisk, kognitiv adfærsterapi, skematerapi, samt sjælesorgs terapi.